Ψηφιακά μέσα και μουσική εκπαίδευση

Τύπος Συνεδρία (Session)
Έναρξη πριν 2 χρόνια ( Σάββατο, 16 Απριλίου 2022, 17:00 )
Διάρκεια 01:30:00
Chair Διονυσίου Ζωή
Κωδικός Σ15
Αίθουσα Αίθουσα Γ
Άλκηστις Τόγια, Σεργίου Παύλος, Ματζίρης Χρήστος

Μελετώντας τoν τρόπο εκφοράς, άρθρωσης και θεσης της μάσκας στο χορωδιακό τραγούδι: Μια εκπαιδευτική διαδραστική ψηφιακή εφαρμογή με σκοπό τη φωνητική καλλιέργεια στην ελληνική γλώσσα για ερασιτέχνες ενήλικες χορωδούς

Στην ψηφιακή εποχή που διανύουμε «η ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση συνδέεται με νέες διαδραστικές εφαρμογές, οι οποίες εστιάζουν στις δυνατότητες συμμετοχής, καινοτομίας και δημιουργικότητας» (Lee & Owens, 2000, όπως αναφέρεται στον Πουλάκη, σελ.232, 2017).  H χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να ενσωματωθεί στα επιμέρους... Read More

διεθνές φωνητικό αλφάβητο, ενήλικες ερασιτέχνες χορωδοί, εφαρμογές στη μουσική εκπαίδευση, φωνητική εκπαίδευση, συνθετική παιγνιόδραση.

Διονυσίου Ζωή, Ιωάννα Ιμέρ, Σαπνάρα Δήμητρα

Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ζωγραφικής των Επτανήσων και εφαρμογή μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος με διακαλλιτεχνικές δραστηριότητες στο μάθημα της μουσικής

Τα Επτάνησα είναι ένας τόπος με πλούσια καλλιτεχνική παράδοση, κάτι που αποτυπώνεται στη μουσική, στη ζωγραφική και σε άλλες τέχνες. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία έρευνα δράσης βασισμένη στις τέχνες (arts-based action research). Μέσα από ένα Ψηφιακό Μουσείο Ζωγραφικής των Επτανήσων, που δημιουργήθηκε για τη συγκεκριμένη μουσειοπαιδαγωγική δράση, επιδιώκει να φέρει τους μαθητές και τις μαθήτριες... Read More

διακαλλιτεχνικότητα, ψηφιακό μουσείο, επτανησιακή ζωγραφική, πολυαισθητηριακή μάθηση

Μυγδάνης Γιάννης

Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικού λογισμικού σε διαδικασίες μουσικής διδασκαλίας-μάθησης

Οι τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν μετασχηματίσει τις μουσικές εμπειρίες των μαθητών, δημιουργώντας νέες μορφές μουσικής έκφρασης, δημιουργίας και μάθησης. Αν και υπάρχουν, πλέον, αρκετά δεδομένα για την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στη μουσική εκπαίδευση, η χρήση σε μαθήματα μουσικής φαίνεται να είναι περιορισμένη εξαιτίας της έλλειψης μουσικής-τεχνολογικής κατάρτισης κα... Read More

Ψηφιακά μέσα στη μουσική παιδαγωγική, εκπαιδευτικό λογισμικό, τεχνολογικό-παιδαγωγικό μοντέλο

Ματζίρης Χρήστος, Ζαφρανάς Νικόλαος

Οι πειρατές της μουσικής: Ένα τεχνολογικά εμπλουτισμένο εκπαιδευτικό παιχνίδι εξάσκησης στην ανάγνωση, εκτέλεση και σύνθεση μουσικής για χρήση στη σχολική τάξη

Το παιχνίδι ορίζεται ως ένα αφηγηματικό σύστημα με χωροχρονικά όρια που βρίσκεται έξω από το πλαίσιο της φυσιολογικής ζωής και δημιουργεί ένταση, πρόκληση και επιθυμία για επιτυχία (Huizinga, 1955). Μερικά από τα χαρακτηριστικά ενός παιχνιδιού είναι το πεδίο εφαρμογής, οι κανόνες, οι στόχοι, η ανατροφοδότηση, οι ανταμοιβές, το ασφαλές περιβάλλον, το αβέβαιο αποτέλεσμα και ο ανταγωνισμός (Aposto... Read More

μουσική εκπαίδευση, παιχνιδοποίηση, μουσικά παιχνίδια, ΤΠΕ, τεχνολογικά εμπλουτισμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια

Κωνσταντίνος Σοφιανός

Ο Σημασιολογικός Ιστός (WEB 3.0) στην Μουσική Εκπαίδευση

Το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός αποτέλεσαν επανάσταση στον τομέα της πληροφόρησης, καθώς η εφαρμογή του ελαχιστοποίησε τους γεωγραφικούς φραγμούς και συνέδεσε όλο τον πλανήτη σε ένα δίκτυο διακίνησης της πληροφορίας. Ειδικότερα η χρήση του Διαδικτύου στην εκπαιδευτική είναι διττή, είτε ως μέσο παροχής οργανωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ηλεκτρονική μάθηση), είτε ως πηγή πληροφόρησης, εφ... Read More

Σημασιολογικός ιστός, Ηλεκτρονική μάθηση, Έξυπνα περιβάλλοντα Μάθησης, Μουσική εκπαίδευση.